Kabahatler kanuna  istinaden kurulun öngörebileceği cezaları ise şu şekilde özetleme imkanımız olacaktır.

Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık                           5.000  ile 100.000     TL
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılık             15.000 ile 1.000.000  TL
Kurul kararına aykırılık                                               25.000 ile 1.000.000  TL
Sicil kayıt yükümlülüğüne aykırılık                             20.000 ile  1.000.000 TL

Beliritilen ceza ve yaptırımlar kanunda belirtilmiş olup öncelikle şartları sağlayan kurum ve firmalar  31.09.2019 tarihine kadar verbis sistemine kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.